NOWE DODATKOWE DANE W JPK_VAT

W nowym JPK_VAT w części ewidencyjnej trzeba podać dodatkowe dane: symbole grup towarów i usług (GTU), oznaczenie rodzaju transakcji (jednej z 13 do wyboru), oznaczenie dowodów sprzedaży. Katalog symboli GTU […]

Wybór formy opodatkowania przez podmioty rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej jest zagadnieniem dość złożonym. Wymaga bowiem znajomości wielu kryteriów warunkujących przystąpienie do danej formy opodatkowania. Jednocześnie zakres obowiązków wynikający z wybranego sposobu płacenia […]

Wysokość składek ubezpieczeniowych

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne * Składki za styczeń – marzec 2018 r. Rodzaj składki Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Bez dobrowolnego […]

Rachunki bankowe dla składek

UWAGA! Od 1 stycznia opłacisz składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będziesz wysyłać tylko jeden przelew łącznie na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz […]