Nasze biuro rachunkowe oraz kancelaria podatkowa posiada doświadczenie w sprawnej rejestracji działalności gospodarczej i spółek kapitałowych.
Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów mogą prowadzić osoby fizyczne osiągające przychody netto z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekraczające kwoty 2 mln euro za poprzedni rok obrotowy…
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – charakteryzuje się brakiem możliwości pomniejszenia przychodu o poniesione koszty…
Nasze biuro zajmuje się także rejestracją firm w Krajowym Rejestrze Sądowym. Współpracujemy z notariuszem przy sporządzaniu umów spółek kapitałowych i osobowych zawieranych w formie aktu notarialnego.
Do prowadzenia ksiąg handlowych zobowiązane są duże podmioty gospodarcze, które przekroczyły obrót 2 mln euro za poprzedni rok obrotowy oraz spółki prawa handlowego…
Podatek od towarów i usług, potocznie nazywany podatkiem VAT, jest podatkiem, który dotyczy zarówno sprzedawców, jak i nabywców, ponieważ jego wartość jest doliczana do wartości netto transakcji kupna-sprzedaży…
Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest odprowadzać składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe…
Większość klientów naszego biura zatrudnia pracowników. Pomagamy przy wypełnieniu kwestionariuszy osobowych…

PFRON

Oferta
Firmy zatrudniające  osoby niepełnosprawne lub z orzeczeniem o niepełnosprawności…
Rozliczenia zeznań rocznych i deklaracje: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-39, CIT-8 oraz inne…
Biała lista Jest to elektroniczny, bezpłatny wykaz podmiotów, który pozwala nam zweryfikować przedsiębiorcę…
Doradca podatkowy pozwoli Ci się odnaleźć w gąszczu skomplikowanych i zmiennych przepisów podatkowych…

NASZA OFERTA DLA FIRM i PRZEDSIĘBIORCÓW

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy jest zawodem zaufania publicznego. Jeśli interesuje Państwa pełen zakres usług księgowych oraz podatkowych, to polecamy fachową pomoc.

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych

Stawiając na biuro rachunkowe Anny Frąckowiak w Gnieźnie, mają Państwo pewność, że usługa zostanie wykonana z zachowaniem odpowiedniej staranności i rzetelności.

Obsługa kadrowa, księgowa i płacowa

Głównym atutem tej usługi jest przejęcie przez naszą firmę absolutnej odpowiedzialności za prowadzenie kadr i płac oraz dopełnienia wszystkich obowiązków związanych z funkcjonowaniem pracowników w danym przedsiębiorstwie.