NOWE ZASADY SKŁADANIA JPK_VAT Z DEKLARACJĄ – ZMIANY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020

Podatnicy, którzy rozliczają się miesięcznie z podatku od towarów i usług będą obowiązani przesyłać, na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c uptu, za każdy miesiąc do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ewidencję łącznie z deklaracją podatkową, w terminie do złożenia tej deklaracji.

Natomiast, podatnicy którzy rozliczają się kwartalnie z podatku od towarów i usług będą obowiązani przesyłać do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ewidencję na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c uptu:

  • za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału – w terminie do 25 dnia miesiąca następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy,
  • za ostatni miesiąc danego kwartału, łącznie z deklaracją – w terminie do złożenia tej deklaracji.