NOWE DODATKOWE DANE W JPK_VAT

W nowym JPK_VAT w części ewidencyjnej trzeba podać dodatkowe dane:

  • symbole grup towarów i usług (GTU),
  • oznaczenie rodzaju transakcji (jednej z 13 do wyboru),
  • oznaczenie dowodów sprzedaży.

Katalog symboli GTU zawiera 13 pozycji, które odnoszą się do tzw. towarów i usług wrażliwych, szczególnie narażonych na nadużycia (np. GTU_01 dostawa napojów alkoholowych, GTU_03 dostawa oleju opałowego).

Sprzedawcy i nabywcy będą też musieli oznaczać towary i usługi specjalnymi symbolami dotyczącymi rodzaju transakcji (np. MPP – podzielona płatność, SW – sprzedaż wysyłkowa).

Sprzedawcy będą też podawać w ewidencji symbole dowodów sprzedaży (np. WEW – dokument wewnętrzny, FP – faktura wystawiona do paragonu).

Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych iw ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. 2019 r. poz. 1988, zm. Dz. U. 2020 r., poz. 576).