Biuro rachunkowe pod nazwą Usługi Księgowe Doradztwo Podatkowe Anna Frąckowiak oferuje kompleksową obsługę działalności gospodarczej firm na najwyższym poziomie. Nasza działalność prowadzona jest w następujących obszarach:

Nasze biuro rachunkowe oraz kancelaria podatkowa posiada doświadczenie w sprawnej rejestracji działalności gospodarczej i spółek kapitałowych.
Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów mogą prowadzić osoby fizyczne osiągające przychody netto z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekraczające kwoty 2 mln euro za poprzedni rok obrotowy…
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – charakteryzuje się brakiem możliwości pomniejszenia przychodu o poniesione koszty…
Nasze biuro zajmuje się także rejestracją firm w Krajowym Rejestrze Sądowym. Współpracujemy z notariuszem przy sporządzaniu umów spółek kapitałowych i osobowych zawieranych w formie aktu notarialnego.
Do prowadzenia ksiąg handlowych zobowiązane są duże podmioty gospodarcze, które przekroczyły obrót 2 mln euro za poprzedni rok obrotowy oraz spółki prawa handlowego…
Podatek od towarów i usług, potocznie nazywany podatkiem VAT, jest podatkiem, który dotyczy zarówno sprzedawców, jak i nabywców, ponieważ jego wartość jest doliczana do wartości netto transakcji kupna-sprzedaży…
Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest odprowadzać składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe…
Większość klientów naszego biura zatrudnia pracowników. Pomagamy przy wypełnieniu kwestionariuszy osobowych…

PFRON

Oferta
Firmy zatrudniające  osoby niepełnosprawne lub z orzeczeniem o niepełnosprawności…
Rozliczenia zeznań rocznych i deklaracje: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-39, CIT-8 oraz inne…
Biała lista Jest to elektroniczny, bezpłatny wykaz podmiotów, który pozwala nam zweryfikować przedsiębiorcę…
Doradca podatkowy pozwoli Ci się odnaleźć w gąszczu skomplikowanych i zmiennych przepisów podatkowych…

Co możesz zyskać podejmując z nami współpracę?

  • Profesjonalną obsługę
  • Więcej czasu na prowadzenie własnej firmy
  • Wsparcie z zakresie doradztwa podatkowego
  • Reprezentację przed władzami skarbowymi i ZUS
  • Prowadzenie dokumentacji księgowej firmy
  • Indywidualne podejście do tematów
  • Pomoc w załatwianiu spraw w urzędzie skarbowym i ZUS
  • Opiekę zespołu fachowców